Kto to egoista - definicja i cechy charakteru

Kto to egoista - definicja i cechy charakteru
Autor Paweł Marecki
Paweł Marecki8 stycznia 2024 | 8 min

Egoista - kto to tak naprawdę? Słowo to kojarzy się negatywnie i często używane jest jako obelga. Jednak czy na pewno każdy egoista to zły człowiek? Cechy egoistyczne mogą przejawiać się w różnym stopniu i nie zawsze świadczą o złej woli. W artykule przyjrzymy się bliżej znaczeniu terminu "egoista", jego typowym cechom oraz przyczynom takich zachowań. Zastanowimy się także, czy i jak można pomóc osobie egoistycznej zmienić swoje nastawienie.

Kluczowe wnioski:
 • Egoista to ktoś skoncentrowany głównie na sobie, swoich potrzebach i korzyściach.
 • Cechy egoisty to m.in. brak empatii, wykorzystywanie innych, brak szacunku dla otoczenia.
 • Przyczynami egoizmu mogą być np. niska samoocena, trudne dzieciństwo, brak uwagi w dzieciństwie.
 • Można spróbować rozmawiać z egoistą, uświadamiać konsekwencje jego zachowań.
 • Warto też okazywać egoiście więcej zrozumienia i cierpliwości.

Egoista - definicja pojęcia

Egoista to osoba, która w swoim postępowaniu kieruje się przede wszystkim własnym interesem, nie biorąc pod uwagę potrzeb i uczuć innych ludzi. Egoista koncentruje się głównie na zaspokojeniu własnych pragnień, nawet kosztem drugiego człowieka. Dla egoisty najważniejsze jest własne ja, własne korzyści, własna przyjemność. Dobro innych schodzi na dalszy plan.

Cechą charakterystyczną egoisty jest brak altruizmu, czyli bezinteresownej troski o innych. Egoista nie angażuje się w pomoc potrzebującym, chyba że mógłby na tym coś zyskać. Nie dzieli się z innymi, nie wspiera ich. Skoncentrowany jest na własnej osobie.

Egoizm przejawia się na różne sposoby. Może to być np. nieustanne zabieganie o własne korzyści, wywyższanie się, chwalenie, narzucanie innym swojego zdania. Egoista oczekuje, że inni będą mu usługiwać i spełniać jego oczekiwania.

W skrajnych przypadkach egoizm graniczy z całkowitym brakiem empatii i zupełnym lekceważeniem uczuć innych ludzi. Egoista wykorzystuje innych dla własnych celów, nie przejmując się skutkami takiego postępowania.

Egoista - cechy osobowości

Egoiści mają szereg cech osobowościowych, które sprawiają, że koncentrują się głównie na sobie i swoich potrzebach. Do najczęstszych należą:

 • brak empatii - egoista nie jest w stanie wczuć się w położenie innych osób, zrozumieć ich uczuć i potrzeb
 • egocentryzm - egoista uważa, że to on i jego sprawy są najważniejsze
 • brak szacunku dla innych - egoista lekceważy uczucia i opinie innych osób
 • skłonność do manipulacji - egoista potrafi manipulować innymi, by osiągnąć własne cele
 • narcystyczne cechy - egoista ma bardzo wygórowane mniemanie o sobie
 • brak skrupułów - dla egoisty dobro innych nie ma znaczenia

Powyższe cechy sprawiają, że egoista patrzy na świat głównie przez pryzmat własnego ja i swoich korzyści. Nie interesują go uczucia innych ludzi, chyba że mógłby je w jakiś sposób wykorzystać.

Przejawy egoizmu w relacjach międzyludzkich

Egoizm objawia się szczególnie wyraźnie w relacjach z innymi ludźmi. Oto kilka typowych przejawów egoistycznych zachowań:

 • Egoista narzuca innym swoje zdanie, nie słuchając argumentów drugiej strony.
 • Zawsze stawia na pierwszym miejscu własne potrzeby, nie bacząc na innych.
 • Wykorzystuje innych do osiągania własnych celów i realizacji ambicji.
 • Ciągle narzeka, skupia rozmowę na swoich problemach.
 • Ma wygórowane oczekiwania wobec innych, sam nie chce się angażować.

Tego typu zachowania często ranią ludzi i niszczą relacje z egoistą. Trudno z nim nawiązać głębszą, opartą na zrozumieniu i szacunku więź.

Egoista - przyczyny takich zachowań

Skąd bierze się egoizm? Jakie są jego źródła? Oto kilka możliwych przyczyn egoistycznych postaw:

Trudne doświadczenia w dzieciństwie - egoiści często wychowywali się w dysfunkcyjnych rodzinach, bez dostatecznej miłości i zainteresowania ze strony rodziców. Mogli być krzywdzeni lub zaniedbywani, co zaburzyło ich rozwój emocjonalny.

Zaniżona samoocena - egoista może nieświadomie starać się zrekompensować swoje niskie poczucie własnej wartości poprzez skupianie na sobie uwagi i domaganie się od innych.

Choroba narcystyczna - w skrajnych przypadkach źródłem problemu może być zaburzenie osobowości narcissistic personality disorder, wymagające terapii.

Brak uwagi w dzieciństwie - egoista może starać się "nadrobić" niedostatek zainteresowania ze strony rodziców w dzieciństwie.

Niezależnie od źródeł, egoistyczna postawa jest toksyczna dla otoczenia. Egoista rani innych swoim zachowaniem, choć często tego nie zdaje sobie sprawy.

Jak rozpoznać egoistę?

Kto to egoista - definicja i cechy charakteru

Jak zorientować się, że mamy do czynienia z egoistą? Oto kilka wskazówek:

 • Zawsze skupia rozmowę na sobie i swoich sprawach.
 • Rzadko pyta o samopoczucie i problemy innych osób.
 • Oczekuje pomocy i wsparcia, sam tego nie oferując.
 • Źle reaguje na krytykę, przyjmowana ją jako atak na swoją osobę.
 • Ma pretensje, gdy nie są zaspokajane jego oczekiwania.
 • Często próbuje manipulować innymi lub wzbudzić w nich poczucie winy.

Na co dzień egoista stara się stawiać siebie w centrum uwagi. Rozmowy sprowadza do własnej osoby, a autentycznie nie interesują go sprawy innych. Trudno z nim nawiązać głębszą relację opartą na partnerstwie i szacunku.

Egoizm a empatia - różnice

Egoista Osoba empatyczna
Myśli tylko o sobie i swoich potrzebach Jest wrażliwa na potrzeby innych
Ma wygórowane oczekiwania wobec otoczenia Szanuje innych i nie oczekuje specjalnego traktowania
Wykorzystuje innych dla własnych korzyści Chętnie wspiera innych bez oczekiwania na rewanż
Jest egocentryczny, skupiony na sobie Potrafi spojrzeć na sytuację z perspektywy innych
Ma niską samoświadomość Ma adekwatną samoocenę

Podczas gdy egoista koncentruje się na własnych potrzebach, ignorując innych, osoba empatyczna potrafi wczuć się w położenie innych osób i okazać im wsparcie. Różnice w podejściu do ludzi są tu diametralne.

Jak pomóc egoiście? Porady

Co zrobić, gdy mamy do czynienia z egoistą? Oto kilka porad:

 • Delikatnie zwracaj uwagę na egoistyczne zachowania i ich konsekwencje.
 • Staraj się rozmawiać spokojnie, unikając krytyki osoby.
 • Wyznaczaj jasne granice w relacji.
 • Okazuj więcej cierpliwości i zrozumienia, ale nie pozwól się wykorzystywać.
 • Zachęcaj egoistę do terapii lub coachingu, by nabrał świadomości własnych zachowań.
 • Ogranicz kontakt, jeśli egoista rani Cię i ignoruje Twoje uczucia.

Niełatwo jest zmienić egoistę, który nie dostrzega problemu w swoim postępowaniu. Czasem jedynym wyjściem jest wycofanie się z toksycznej relacji dla własnego dobra. Warto jednak próbować dotrzeć do egoisty z cierpliwością i zrozumieniem jego motywacji.

Podsumowanie

Egoizm to postawa skoncentrowania na sobie i własnych potrzebach z pominięciem innych ludzi. Egoiści mają problemy z empatią, wykorzystują innych dla własnych korzyści. Przyczyn ich zachowań należy czasem upatrywać w trudnym dzieciństwie lub zaburzeniach osobowości. Można próbować uświadamiać egoiście skutki jego postępowania. Jednak często jedynym wyjściem jest ograniczenie z nim kontaktów, by chronić własne dobrostan.

Podsumowanie

Kto to tak naprawdę egoista i jakie są jego typowe cechy? Egoista to ktoś, kto koncentruje się przede wszystkim na własnych potrzebach, nie bacząc na innych ludzi. Chce, by to jemu się usługiwało i było dobrze. Nie potrafi wczuć się w położenie innych osób i okazać im wsparcia. Taka postawa może mieć różne źródła - niską samoocenę, brak miłości w dzieciństwie czy nawet zaburzenia osobowości.

Egoista przejawia wiele toksycznych cech - brak empatii, manipulowanie innymi, narzucanie własnego zdania. W relacjach często skupia rozmowę na sobie, ma wygórowane oczekiwania przy braku chęci niesienia pomocy. Trudno z nim zbudować głębszą relację opartą na partnerstwie.

Jak sobie radzić z egoistą? Można delikatnie zwracać mu uwagę na konsekwencje jego postępowania. Wyznaczać jasne granice. Okazywać zrozumienie, ale też nie dać się wykorzystywać. Zachęcać do terapii. Czasem niestety jedynym rozwiązaniem jest ograniczenie kontaktu z takim człowiekiem.

Podsumowując - egoista kto to? Osoba tak bardzo skoncentrowana na sobie, że zupełnie ślepa na potrzeby innych. Być może da się do niego dotrzeć z cierpliwością i zrozumieniem. Ale dobro własne powinno być na pierwszym miejscu.

Najczęstsze pytania

Egoista to ktoś, kto koncentruje się wyłącznie na sobie, swoich potrzebach i pragnieniach. Nie interesują go sprawy innych ludzi, brak mu empatii. Chce, aby wszystko kręciło się wokół niego. Cechuje go egocentryzm i przekonanie o własnej wyższości.

Egoizm może wynikać z różnych przyczyn, np. z zaburzonych relacji w rodzinie, braku miłości i akceptacji w dzieciństwie. Bywa też objawem niskiej samooceny - wtedy człowiek stara się ją podbudować, skupiając uwagę na sobie. Egoizm może mieć też podłoże chorobowe - np. w przypadku zaburzeń narcystycznych.

Zdrowy egoizm to umiejętność zadbania o swoje potrzeby, bez krzywdzenia innych. Natomiast patologiczny objawia się brakiem empatii, wykorzystywaniem innych dla własnych korzyści i lekceważeniem potrzeb otoczenia. Granica jest płynna, ale kluczowe jest dobro drugiego człowieka.

W kontaktach z egoistą należy wyznaczać jasne granice i nie pozwalać na ich łamanie. Można też delikatnie uświadamiać takiej osobie skutki jej postępowania. Warto zachować spokój i nie dać się sprowokować. Niekiedy trzeba ograniczyć relację dla własnego dobra.

Możliwe jest złagodzenie egoistycznych postaw poprzez terapię i pracę nad sobą. Kluczowe jest uświadomienie sobie tego problemu i chęć zmiany. Ważne jest też otoczenie osoby wspierające jej rozwój empatii i wrażliwości na innych. Pełne "wyleczenie" z egoizmu bywa jednak trudne.

5 Podobnych Artykułów

 1. Bowlby przywiązanie - pełne wyjaśnienie i znaczenie
 2. Miłość po rozstaniu: jak odnaleźć szczęście na nowo!
 3. Jak wyjść z friendzone: skuteczne strategie i metody
 4. Silne zauroczenie: jak je odróżnić od zakochania, wskazówki
 5. Czterej jeźdźcy apokalipsy opis - Czterej apokalipsy opis
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Paweł Marecki
Paweł Marecki

Nazywam się Paweł i jestem naukowcem zajmującym się zmianami klimatu i ich wpływem na środowisko. Popularyzuję wiedzę opartą na badaniach i faktach. Chcę przybliżać zagadnienia ekologiczne w przystępny, ale rzetelny sposób. Uważam, że nauka odgrywa kluczową rolę w poszukiwaniu rozwiązań dla współczesnych wyzwań środowiskowych.


 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły