Bowlby przywiązanie - pełne wyjaśnienie i znaczenie

Bowlby przywiązanie - pełne wyjaśnienie i znaczenie
Autor Anna Wałek
Anna Wałek13.01.2024 | 6 min.

Bowlby przywiązanie to koncepcja opracowana przez brytyjskiego psychiatrę Johna Bowlby'ego, która opisuje silną emocjonalną więź między dzieckiem a opiekunem. Teoria ta znacząco przyczyniła się do zrozumienia rozwoju psychospołecznego człowieka i ma ogromne znaczenie w psychologii rozwojowej. W niniejszym artykule przybliżymy kluczowe założenia tej fundamentalnej koncepcji.

Kluczowe wnioski:
 • Przywiązanie odgrywa kluczową rolę w rozwoju dziecka.
 • Istnieją różne style przywiązania - bezpieczny, lękowo-ambiwalentny i unikający.
 • Wczesne doświadczenia wpływają na późniejsze relacje.
 • Brak przywiązania może prowadzić do zaburzeń rozwoju.
 • Teoria przywiązania pozwala lepiej zrozumieć problemy emocjonalne.

Jak teoria Bowlby'ego wyjaśnia przywiązanie?

John Bowlby był brytyjskim psychiatrą i psychoanalitykiem, który jako jeden z pierwszych zajął się badaniem zjawiska przywiązania u dzieci. W latach 60. XX wieku opublikował on swoją słynną trylogię, w której przedstawił teorię przywiązania.

Bowlby uważał, że potrzeba nawiązania stabilnej więzi emocjonalnej z opiekunem jest u dziecka wrodzona i ma charakter instynktowny. Twierdził, że jest to zachowanie adaptacyjne, które zwiększa szanse na przetrwanie potomstwa. Dzięki bliskości z opiekunem dziecko może zaspokoić podstawowe potrzeby, jak jedzenie, ciepło czy bezpieczeństwo.

Zdaniem Bowlby'ego wczesne doświadczenia dziecka w interakcjach z opiekunem determinują wzorzec przywiązania, który będzie miał wpływ na jego dalszy rozwój psychospołeczny i funkcjonowanie w życiu dorosłym. Teoria ta zatem podkreśla znaczenie jakości wczesnych relacji dziecka z opiekunem dla jego prawidłowego rozwoju.

Rola przywiązania we wczesnym dzieciństwie

Zgodnie z teorią Bowlby'ego, w pierwszym roku życia u dziecka kształtuje się przywiązanie do opiekuna. Jest to proces stopniowy, w którym dziecko najpierw odróżnia opiekuna od innych osób, a następnie zaczyna preferować jego obecność i poszukiwać bliskości. Około 6-7 miesiąca życia przywiązanie staje się wyraźnie dostrzegalne.

Bowlby przywiązanie odgrywa kluczową rolę we wczesnym dzieciństwie, ponieważ zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa i stanowi bazę do eksploracji otoczenia. Maluch, który czuje się bezpieczny w relacji z opiekunem, chętniej poznaje nowe obiekty i badawczo manipuluje przedmiotami. Z kolei brak stałej więzi może prowadzić do lęku, wycofania i zahamowania rozwoju.

Fazy rozwoju przywiązania

Bowlby wyróżnił 4 fazy rozwoju przywiązania:

 • Faza niekierunkowa (0-2 mies.) - dziecko nie różnicuje osób
 • Faza kierunkowa (2-6 mies.) - dziecko faworyzuje głównego opiekuna
 • Faza aktywna (6-24 mies.) - dziecko aktywnie poszukuje bliskości z opiekunem
 • Faza partnership (2-3 lata) - dziecko traktuje opiekuna jak partnera interakcji

Prawidłowy przebieg tych faz warunkuje powstanie bezpiecznego przywiązania.

Rodzaje przywiązania w modelu Bowlby'ego

Bowlby wyróżnił 3 główne style przywiązania, które zależą od tego, w jaki sposób opiekun reaguje na sygnały dziecka:

 • Przywiązanie bezpieczne - opiekun szybko i adekwatnie reaguje na potrzeby dziecka.
 • Przywiązanie lękowo-ambiwalentne - opiekun reaguje nieprzewidywalnie, dziecko nie wie czego się spodziewać.
 • Przywiązanie unikające - opiekun zaniedbuje dziecko, rzadko reaguje na jego potrzeby.

Styl przywiązania decyduje o strategiach radzenia sobie dziecka z lękiem i obcymi osobami. Przywiązanie bezpieczne jest najkorzystniejsze dla rozwoju.

Przywiązanie a rozwój emocjonalny dziecka

Bowlby przywiązanie - pełne wyjaśnienie i znaczenie

Jakość przywiązania ma kluczowy wpływ na rozwój emocjonalny dziecka. Dzieci bezpiecznie przywiązane ufają opiekunowi, traktują go jako "bezpieczną bazę", do której mogą wracać w sytuacjach stresowych. Potrafią regulować emocje i radzić sobie w relacjach społecznych.

Dzieci ze stylem lękowo-ambiwalentnym mają problemy z regulacją emocji, są nadmiernie pobudliwe, często reagują płaczem. Z kolei dzieci unikające wykazują trudności w nawiązywaniu bliskich relacji, tłumią uczucia i są nadmiernie samowystarczalne.

Z badań Bowlby'ego wynika, że brak poczucia bezpieczeństwa w dzieciństwie może prowadzić do problemów emocjonalnych i trudności w nawiązywaniu relacji w dorosłości.

Wpływ przywiązania na dorosłe relacje

Według Bowlby'ego wzorce przywiązania powstałe w dzieciństwie mają tendencję do podtrzymywania się w życiu dorosłym i rzutują na funkcjonowanie jednostki w bliskich związkach. Osoby o bezpiecznym stylu przywiązania potrafią budować satysfakcjonujące, intymne relacje oparte na zaufaniu i wzajemnym wsparciu.

Natomiast lękowo-ambiwalentny wzorzec przywiązania może prowadzić w dorosłości do zaburzeń w komunikacji, braku zaufania, zazdrości i lęku przed porzuceniem. Styl unikający z kolei wiąże się z trudnościami w otwieraniu się na partnera i okazywaniu uczuć.

Dlatego zrozumienie własnego stylu przywiązania i świadoma praca nad związkiem może pomóc w nawiązaniu głębszej, bezpiecznej relacji.

Przywiązanie bezpieczne i niebezpieczne wg Bowlby'ego

Bowlby uważał, że kluczowym czynnikiem warunkującym prawidłowy rozwój dziecka jest możliwość wykształcenia przywiązania bezpiecznego. Charakteryzuje się ono następującymi cechami:

 • Opiekun szybko i adekwatnie reaguje na potrzeby dziecka
 • Dziecko postrzega opiekuna jako źródło poczucia bezpieczeństwa
 • Potrafi regulować lęk i negatywne emocje w obecności opiekuna
 • Aktywnie eksploruje otoczenie, korzystając z "bezpiecznej bazy"
 • Nie obawia się rozłąki z opiekunem

Natomiast przywiązanie lękowo-ambiwalentne lub unikające określane jest jako niebezpieczne, gdyż wiąże się z chronicznym stresem i zaburzeniami w regulacji emocji. Może prowadzić do problemów w funkcjonowaniu psychospołecznym jednostki.

Dlatego kluczowe jest zapewnienie dziecku relacji opartej na wrażliwości, akceptacji i konsekwentnej opiece, aby umożliwić mu wykształcenie bezpiecznego przywiązania. Ma to ogromne znaczenie dla jego dalszego rozwoju i dobrostanu psychicznego.

Podsumowanie

Teoria przywiązania Bowlby'ego jest kluczową koncepcją we współczesnej psychologii rozwojowej. Opisuje ona wrodzoną potrzebę tworzenia emocjonalnej więzi z opiekunem i jej znaczenie dla prawidłowego rozwoju. Bowlby przywiązanie kształtuje się w pierwszych latach życia na bazie interakcji z rodzicem. Może przyjmować formę bezpieczną, lękowo-ambiwalentną lub unikającą.

Wczesne przywiązanie odgrywa kluczową rolę w regulacji emocji i zachowaniu dziecka. Bezpieczna więź pozwala mu swobodnie eksplorować otoczenie i radzić sobie w relacjach społecznych. Z kolei styl lękowy lub unikający wiąże się z problemami emocjonalnymi. Ponadto wzorce z dzieciństwa wpływają na funkcjonowanie człowieka w dorosłych związkach.

Dlatego tak istotne jest zapewnienie dziecku opieki wrażliwej na jego potrzeby, która umożliwi wykształcenie bezpiecznego bowlby przywiazanie. Pozwoli mu to zdrowo funkcjonować zarówno w dzieciństwie, jak i w późniejszych relacjach. Koncepcja Bowlby'ego pokazuje, jak ważna jest jakość wczesnych więzi dla całożyciowego dobrostanu człowieka.

Podsumowując, teoria przywiązania jest kamieniem milowym psychologii, który zrewolucjonizował podejście do rozwoju dziecka. Pokazała ona, że kluczowym czynnikiem jest zaspokojenie podstawowej potrzeby bliskości i bezpieczeństwa we wczesnych relacjach z opiekunem. Pozwala to lepiej zrozumieć funkcjonowanie człowieka i jego problemy emocjonalne. Dlatego zasługuje na miano jednej z najważniejszych koncepcji współczesnej psychologii.

5 Podobnych Artykułów

 1. Brak chemii w małżeństwie: sposoby na odzyskanie bliskości
 2. Miłość po rozstaniu: jak odnaleźć szczęście na nowo!
 3. Jak wyjść z friendzone: skuteczne strategie i metody
 4. Silne zauroczenie: jak je odróżnić od zakochania, wskazówki
 5. Czuję się samotna - Jak poradzić sobie z samotnością
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Anna Wałek
Anna Wałek

Jestem Anna, entuzjastka ochrony przyrody. Chcę zwracać uwagę na piękno otaczającego nas świata naturalnego i konieczność jego zachowania dla przyszłych pokoleń. Wierzę, że idea zrównoważonego rozwoju pozwoli godzić dobrobyt człowieka z troską o nasz wspólny dom - Ziemię. Będę promować wszelkie działania na rzecz ratowania ginących gatunków i ekosystemów.


 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły